Tandläkare Checklista Förfrågan  
 
   

Medica Travel - alternativ till Svensk sjukvård

Vi på Medica Travel vill inte konkurrera med Svensk tandvård. Svensk tandvård är bra. Svensk tandvård ligger i framkant när det gäller kunnande och kvalité. Men tandvården har brister. Med höjda tandläkarkostnader, brist på tandläkare, resursbrist och besparingar med vårdköer som följd. När den Svenska tandvården inte räcker till vill vi erbjuda alternativ.

Vilka är vi?
Vi är ett Polskt företag som har specialiserat oss på att förmedla tandvård till Polen. Vi gör en utförlig utvärdering av varje vårdgivare, där vi tittar på: - kompetensen på tandläkarna skall minst vara lika bra som i Sverige. - De skall använda välkända internationella metoder och material. - De skall kunna prata bra Engelska och det skall finnas möjlighet att få tillgång till svensk tolk. - De skall vara rekommenderade av lokalbefolkningen där de är verksamma. - Bra garantivillkor för arbeten och material. - Läkaren skall ha nödvändiga patientförsäkringar. - Skall ha erfarenhet av att behandla utländska patienter.

Jag själv fungerar som patient koordinator på Medica Travel. Vilket innebär att jag löser patientens behov av tandvård inom områden som estetisk tandvård, implantat, protetik och allmän tandvård.

De medicinska frågorna vidarebefordras till tandläkare för bedömning och svarar patienten. Vi bokar hotell, eventuella tester och operation/behandling. Patienter kommer främst ifrån Sverige, men också ifrån övriga Europa.

Medica Travel's arbetsområde:

  Utvärderar och väljer vilka tandläkare och kliniker att samarbeta med i Polen.
  Utvecklar samarbetet för att kunna ta emot utländska patienter på ett bra och säkert sätt.
  Svarar på medicinska frågor som patienter har genom att förmedla frågorna till de tandläkare vi samarbetar med.
  Samla in och översätter journaler och övriga medicinska uppgifter gällande patienten till behandlande läkare.
  Tillsammans med tandläkare kvalificerar patienten för behandling.
  Svarar på försäkringsfrågor
  Sköter kommunikationen mellan klinik, läkare och patient innan de kommer till Polen.
  Bokar in hotell för patienter.
  Vi finns tillgängliga för patienten dygnet runt sju dagar i veckan per telefon och på plats i Gdansk. Vi tillkallar, informerar, rådfrågar tandläkare vid behov.
  Översätter och förklarar vid behov mellan patient och tandläkare.
  Utvärderar och rekommenderar klinik om förändring om något skulle vara fel eller kvaliteten kan förbättras.
  Vidarebefordrar patientens eventuella frågor efter behandling.

Ansvarsfördelning
Kliniken/tandläkarna har det fulla medicinska ansvaret. Medica Travel kan av naturliga skäl inte påverka eller ifrågasätta pågående behandling. Vi kan enbart rekommendera och förbättra rutiner och säkerhet alternativt upphöra med samarbete om det inte fungerar.

Medica Travel's uppgift är att marknadsföra, informera och sköta logistiken för patienten.

Patientens ansvar
Patientens har också ett ansvar är att lämna korrekta uppgifter i hälsodeklarationen och inte undanhålla information om tidigare sjukdomar, operationer, droger/mediciner.

Allmänna villkor och sekretess
Läs mer om våra allmänna villkor och sekretess >>

 

Jörgen Petersen
Patient Koordinator och Ägare

Om du har några frågor eller kommentarer om vår hemsida, service, villkor eller behandlingar, kontakta oss. Tack för att du besöker vår webbsida!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright © 2006-2021 Medica Travel | Allmänna villkor och Sekretess |  

Behandlingar

Vädret i Gdansk

Vädret Gdańsk


Aktuell valutakurs

Polish Zloty

Har du en fråga?

Namn:*
Email:*
 
Fråga som du vill ställa:    

*) obligatoriska fält: